Farligt affald

Ja tak

 • Batterier (i lukket klar pose)
 • Gødningsmidler
 • Maling
 • Plante- og insektgift
 • El-pærer (i lukket klar pose)
 • Småt elektronik (i lukket klar pose)
 • Kosmetik
 • Medicin (kan også afleveres på apoteket)
 • Spraydåser
 • Små lysstofrør
 • Olie
 • Syre og base

Nej tak (skal afleveres på genbrugsstationen)

 • Akkumulatorer
 • Bilbatterier
 • Ubrugt fyrværkeri

Bemærk

Batterier, småt elektronik og elpærer lægges i klare poser i beholderen. Størrelsen på posen må maks. være 4 liter.
Husk knude på posen.


Genbrugsfakta

Når du afleverer farligt affald i den røde kasse, bliver det sorteret og håndteret korrekt, og de vigtige råstoffer bliver genanvendt.


Miljøfakta

Batterier, elpærer, kemikalier og elektronik skader miljøet, hvis det havner i dit restaffald.


Gode råd

Den røde kasse tømmes ved tilmelding til husstandsindsamling 4 gange om året. Vi annoncerer datoerne på vores hjemmeside www.nfs.as og i Lokalavisen Nyborg. Bemærk at låget skal være lukket, når kassen bliver sat til afhentning.

Ubrugt fyrværkeri skal afleveres direkte på genbrugsstationen.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!