Batterier

Ja tak – skal i klar lukket pose

  • Engangsbatterier
  • Genopladelige batterier
  • Knapcelle-batterier
  • Batterier fra mobiltelefoner
  • Andre typer batterier, der ikke er større, end de kan være i en 4 liters klar pose

Nej tak – skal afleveres på genbrugsstationen

  • Bilbatterier og akkumulatorer
  • Småt elektronik med batterier (skal afleveres hver for sig)
  • Store genopladelige batterier

Bemærk

Lægges i klare poser i den røde kasse.
Husk knude på posen.


Genbrugsfakta

Ved at opvarme batterierne til 1.200° C grader kan man udvinde råstoffer som jern, mangan og tungmetaller. Råstofferne bliver herefter brugt til nye produkter. Faktisk udgør over halvdelen af batteriets vægt nyttige råstoffer.


Miljøfakta

Det er vigtigt at sortere batterier fra, så de ikke havner i dit restaffald og skader miljøet. En stor del af råstofferne i batterier kan genbruges.


Gode råd

Batterierne kan lække væsker, der kan skabe farlige kemiske forbindelser med andet farligt affald i den røde kasse. Derfor er det vigtigt, at batterierne lægges i en pose for sig, der er gennemsigtig, så vi nemt kan se, hvad de indeholder.

Vil du vide hvornår vi tømmer de røde kasser til farligt affald? Læs mere om farligt affald her

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!