Værd at vide om vand

Vandforsyning

Få praktiske råd og forklaringer på husstandens vandsystem

Behandling af vandet

Råvandet (ubehandlet grundvand) pumpes fra boringer via et 8 kilometer langt rør-net ind til vandværket, hvor det bliver beluftet (iltet). Derefter ledes det gennem et sandfilter, hvor jern og mangan bliver filtreret fra.

Nu løber vandet, som nu betegnes rent-vand, ned i rentvandsbeholderen, hvorfra det pumpes op, og sendes til ud forbrugerne som drikkevand. Rør-nettet med rent vand er ca. 150 kilometer langt.

Det er altså rent vand, uden nogen form for tilsætningsstoffer, vi kan tappe fra vandhanerne.

Prøver

Der udtages løbende prøver til kontrol af vandkvaliteten.

Ved forbrugerne udtages der 13 prøver årligt. På vandværkerne udtages der 2 prøver årligt, og alle råvandsboringerne bliver kontrolleret i løbet af en fire-årig periode.Hvem ejer vandledningen?

Vi ejer hver vores ende af vandledningen. Din del er dog betydelig kortere end vores.Vandforsyningens ledningsnet tilhører os. Det er vores ansvar at vedligeholde og udbygge nettet af de mange kilometer hovedledninger og stikledninger som der ligger i offentlig grund.

Som grundejer, ejer du den del af ledningen, der går fra skel og ind til dit hus. Det er det stykke, der bliver kaldt for jordledning. Sidder der en stophane på dette stykke er du også ansvarlig for at vedligeholde den sammen med ledningen.Tjek for lækage og fejl

Aflæs status på dit forbrug via selvbetjeningsløsningen  ”Min forsyning”

  • Gå ind på ”Min forsyning” og klik på søjlerne for forbruget. Find et tidspunkt (typisk om natten), hvor der normalt ikke bruges vand i huset. Kan du se et konstant forbrug, selvom der burde være lukket for vandet, kan det være tegn på en lækage eller en løbende installation.

Eksempler på utilsigtet vandforbrug:

  • Toilet der løber
  • Vandhane der drypper
  • Hul i et skjult rør
  • Hul i varmespiral i varmtvandsbeholder

Der er intet vand

Undersøg om din nabo heller ikke har vand. Hvis ikke så kontakt NFS, ellers er fejlen sikkert i din egen installation.

Der er meget mindre tryk på vandet end normalt

Hvis problemet er vedvarende (flere dage) så kontakt din VVS-mand eller smed, det er sikkert filteret der skal renses.

Afkalkning

Kaffemaskiner, brusere, beluftere og el-kedler skal jævnligt afkalkes for at virke efter hensigten. En belufter er en slags si, der tilfører vandstrålen luft og derved nedsætter vandmængden.

Man kan forsøge sig med magneter til “afkalkning”, magneterne fjerner ikke kalken men ødelægger kalkens struktur således at den ikke sætter sig fast. Der er mange forskellige magneter på markedet.

Brunt/gult vand

Hvis der kommer brunligt eller gulligt vand ud af hanerne, er det temmelig sikkert aflejret okker og kalk fra rørene. Problemet kan mange gange afhjælpes ved at åbne helt for en eller flere vandhaner i et stykke tid – herved udskylles aflejringerne.Farvet vand og misfarvet vasketøj

Er vasketøjet blevet misfarvet af jern/okker i vandet, følges dette råd:

1. Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat citronsyre (pulver) i forholdet: 1 dl (3 breve) citronsyre til 10 liter vand.

2. Efter ca ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning i blandingsforholdet: 3 dl soda til 10 liter vand.

3. Endelig skylles tøjet og efterbehandles som efter almindelig vask.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!