Certificeringer

Se vores aktuelle certificeringer her.

Opfølgningsaudit den 6 og 7. december 2022

Ledende auditors indstilling fra audit:
• Nyborg Forsyning & Service A/S recertificeres efter ISO 9001:2015 og ISO 22000:2018
• Der udstedes nye certifikater for de to standarder med udløbsdato 2025-01-28
• Der udstedes et certificeringsdokument, der specificerer de to datterselskaber til Nyborg Forsyning & Service, som står for den daglige udførelse af de aktiviteter, der er omfattet af certifikaterne:

  • NFS Vand A/S, Gasværksvej 2, DK-5800 Nyborg, cvr-nummer 29826870
  • NFS Spildevand A/S, Gasværksvej 2, DK-5800 Nyborg, cvr-nummer 29826978

Re-certificering 9. november 2021

Ledende auditors indstilling fra audit:
• Nyborg Forsyning & Service A/S recertificeres efter ISO 9001:2015 og ISO 22000:2018
• Der udstedes nye certifikater for de to standarder med udløbsdato 2025-01-28
• Der udstedes et certificeringsdokument, der specificerer de to datterselskaber til Nyborg Forsyning & Service, som står for den daglige udførelse af de aktiviteter, der er omfattet af certifikaterne:

  • NFS Vand A/S, Gasværksvej 2, DK-5800 Nyborg, cvr-nummer 29826870
  • NFS Spildevand A/S, Gasværksvej 2, DK-5800 Nyborg, cvr-nummer 29826978

Certificerings- opfølgningsaudit 10. december 2020

Audit blev gennemført iht. auditprogram. Dog ændrede den programlagte fysiske audit til virtuel audit af hensyn til begrænsning af risiko for spredning af coronavirus.

Ledende auditors indstilling fra audit:
• Certificering af ledelsessystemets overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 22000:2018 og til udstedelse af certifikat (dansk, engelsk og IQNet) med 3 års gyldighed fra udstedelsesdatoen.
• Videreførelse af DS/EN ISO 9001:2015-certificeringen med opretholdelse af det gældende certifikat i uændret form.Næste fysiske audit vil være en recertificerings- og opfølgningsaudit (ISO 9001 hhv. ISO 22000) og er planlagt til 9. november 2021

 

Certifikater pr. 28. januar 2019

NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S har arbejdet med at få akkrediteret ledelsessystemer i henhold til standarden DS/EN 9001:2015.
Derudover har NFS Vand A/S arbejdet med et ledelsessystem for fødevaresikkerhed, som tilfredsstiller kravene i standarden DS/EN 22000:2005.
Vi opnåede certificeringer af områderne pr. 28. januar 2019. Vi har valgt at blive certificeret af hensyn til vore drikkevands- og spildevandskunders sundhed og sikkerhed.

 

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!