Vi har genbrugt dine gamle affaldsbeholdere

I samarbejde med et professionelt montage- og distributionsfirma er beholderne fra den gamle affaldsordning blevet skilt, sorteret og genanvendt.

I løbet af 2021 har vi arbejdet intensivt på at få den nye affaldsordning op at køre. Udrulningen af nye beholdere er færdig. Tak for din samarbejdsvilje og store nysgerrighed omkring den ny affaldsordning.

Hvad er der sket med de gamle beholdere?

Dine gamle beholdere er gennem en større proces blevet sendt til genbrug i Tyskland. I samarbejde med et professionelt montage- og distributionsfirma er samtlige gamle beholdere blevet adskilt, sorteret og genanvendt (med undtagelse af sommerhusområder og indre by). Plasten fra de gamle beholdere genanvendes i produktion af nye beholdere. Læs videre nedenfor for at læse mere om genbrugsprocessen i detaljer.

Genbrugsbeholderne afhentes i store trailerbure

Dine gamle genbrugsbeholdere blev afhentet i store trailerbure. Trailerne har en kapacitet på omkring 95 alm. genbrugsbeholdere.

Genbrugsbeholderne adskilles i mindre dele

Dine gamle genbrugsbeholdere kørtes til Storebæltsvej ved lynfrosten. Her foregik den primære adskillelsesproces. Beholderne adskiltes uden for de gamle lynfrosthaller. Indendørs foregik samlingen af de nye beholdere. Tryk på pilene til til højre for billedet for at bladre.

Det eksterne montagefirma adskilte beholderne til mindre bestanddele, fx sorteredes hjulene og dækkene hver for sig.

Shredding til plastikgranulat

Selve beholderen i plast blev ført gennem en shredder-maskine, der river beholderen i stykker til et plastikgranulat. Dette granulat kommes i store lukkede poser, der transporteres til Tyskland, hvor det smeltes om og indgår i ny produktion af genbrugsbeholdere.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!