Varsling af prisstigninger på fjernvarmen fra 1. januar 2023

Fjernvarmekunderne i Nyborg kan se frem til en prisstigning for år 2023. Men prisstigningen er set i forhold til prisstigningerne på el- og gasområdet forholdsvis begrænsede.

På grund af de generelle stigninger på energiområdet varsles fjernvarmekunderne i Nyborg stigninger i 2023 med 14,3 pct. på et standardhus og 14,4 pct. på en standardlejlighed med virkning fra 1. januar 2023.

NFS´ bestyrelsesformand Martin Huus udtaler:

”Vi vil altid gerne holde priserne i ro for vores kunder. Jeg er derfor glad for, at vi på trods af de kæmpemæssige stigninger på gas-, olie- og elmarkederne har kunne vente indtil nu med at varsle prisstigninger. Fjernvarmekunderne kan forvente, at vi fra 1. januar 2023 sætter prisen op med 14,3 pct. for et 130 m2 standardhus med et forbrug på 18.100 kWh, mens stigningen bliver 14,4 pct. for en standardlejlighed på 75 m2 med et forbrug på 15.000 kWh. Selvom det for et standardhus svarer til en årlig prisstigning på 1.833 kr. og 1.475 kr. for en standardlejlighed er det dog et godt stykke fra de voldsomme prisstigningerne, der er set for andre energiformer.”

Fjernvarmeprisberegning standardhus/lejlighed2022 Angivet i DKK inkl.
moms
2023 Angivet i DKK inkl.
moms
Standardhus 130 m2, 18.100 kWh årligt12.818,0014.651,00
Standardlejlighed 75 m2, 15.000 kWh årligt10.250,0011.725,00

Se mere på vores hjemmeside her: https://www.nfs.as/varme/faq/priser-varme/.

De varslede prisstigninger på fjernvarme i Nyborg forudsætter godkendelse af taksterne fra bestyrelsen for NFS Varme A/S.

For yderligere information kontakt:

Bestyrelsesformand Martin Huus
tlf.: 21 33 24 41

Adm. direktør Erik Hansen
tlf.: 63 31 50 34
mobil: 24 42 25 35

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!