Renovation: nye to-kammer skraldebiler

Når du flittigt bruger tid på at sortere dit affald, så blander vi naturligvis ikke dit skrald sammen. Vi har fået nye to-kammer skraldebiler, der skal hjælpe med at håndtere dit affald.

To-delte skraldebiler

Affaldet blandes aldrig

Dit affald bliver hentet af en to-delt skraldebil. Det vil sige, at når affaldsbeholderen tømmes, falder affaldet fra de to beholderrum ned i hvert sit kammer i skraldebilen. Efterfølgende læsser skraldebilen sit affald af flere forskellige steder, og affald blandes ikke – affaldet sendes hver for sig videre til genanvendelse.

Det hele bliver brugt

Restaffaldet bliver fx kørt til et forbrændingsanlæg, hvor det ender sine dage som og bliver til ny energi fx i form af fjernvarme.

Madaffaldet får poserne sorteret fra og bliver sendt til et biogasanlæg i Ringe. Restproduktet herfra bliver kørt på landbrugsjord som erstatning for kunstgødning.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!