Projekter – Hvor graver vi?

Læs mere om vores igangværende projekter og hvor vi graver lige nu.

Projekter for vand

Har du mistanke om et vandbrud, må du meget gerne kontakte os på tlf. 6331 5000 eller mail nfs@nfs.as


Projekter for kloak og spildevand

Nyborg

Renovering og strømpeforing i Vestergade

I uge og 9 renoverer NFS Spildevand en del af hovedkloakken i Vestergade. Der vil være trafikale gener og risiko for lugtgener.

Spørgsmål og kommentarer til arbejdet kan sendes til Bjarke S. Vaaben, tlf. 6331 5090 eller mail:bsv@nfs.as


Projekter for fjernvarme

Termografi

Vi kører opfølgende reparationer på fjernvarmen fra sidste års termografi.
Der vil løbende blive fulgt op på utætheder af fjernvarmerørene ved hjælp af termografi i den kolde sæson.Bogevej

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!