Nye tilslutningsbidrag for fjernvarme og vand træder i kraft d. 1. marts 2024

Der træder nye tilslutningsbidrag i kraft d. 1. marts 2024. Tilslutningsbidragene er relevante, hvis du skal bygge nyt/om i vores forsyningsområde.

Tilslutningsbidrag for varme 2024

Priser gældende fra 01.03.2024

Investeringsbidrag, pristrappeEkskl. momsInkl. moms
Investeringsbidrag under 300 m292,00 kr./m2115,00 kr./m2
Investeringsbidrag 301 – 1.000 m260,00 kr./m275,00 kr./m2
Investeringsbidrag 1001 – 5.000 m240,00 kr./m250,00 kr./m2
Investeringsbidrag 5.001 – 10.000 m223,00 kr./m228,75 kr./m2
Investeringsbidrag over 10.000 m211,00 kr./m213,75 kr./m2

Afregnes efter bolig BBR-areal, ved erhverv efter opvarmet areal. Der betales for minimum 130 m2.

Byggemodningsbidrag
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør de faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Ved opførelse af en bolig på en parcelhusgrund i en udstykning hvor der er betalt byggemodningsbidrag, reduceres tilslutningsbidraget med 8.000 kr., 10.000 kr. inklusive moms.

Etablering af stikledningEkskl. momsInkl. moms
Stikledning på egen grund mindre eller lig med DN251.060,00 kr./m.1.325,00 kr./m.
Stikledning på egen grund over DN25 t.o.m. DN502.120,00 kr./m.2.650,00 kr./m.


For stikledningsdimensioner større end DN50 beregnes prisen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af de faktiske omkostninger.

Refsvindinge og ØrbækEkskl. momsInkl. moms
Investeringsbidrag pr. ejendom/adresse7.700,00 kr.9.625,00 kr.
Anlægsbidrag30,00 kr./m237,50 kr./m2
Konverteringsbidrag 130 – 334 m222.000,00 kr.27.500,00 kr.
Konverteringsbidrag andre169,20 kr./m2211,50 kr./m2
Stikledning på egen grund op til 800 m2800,00 kr./m.1.000,00 kr./m.
Stikledning på egen grund 800 – 4.100 m21.600,00 kr./m2.000,00 kr./m.
Over 4.100 m2 efter tilbud  

Alle tilslutningstakster reguleres i forhold til prisudviklingen.

Ændringer vedr. stikledning forårsaget af ejer, f.eks. flytning af stikledning, betales af ejer efter faktiske omkostninger.

Tilslutningsbidrag for vand 2024

Priser gældende fra 01.03.2024

InvesteringsbidragEkskl.  MomsInkl. Moms
Parcel-/fritidshuse/ejendomme uden erhverv20.000,00 kr.25.000,00 kr.
Tæt/lav bebyggelse med egen stikledning15.000,00 kr.18.750,00 kr.
Ungdoms-/ældrebolig med egen stikledning9.000,00 kr.11.250,00 kr.

Erhvervsejendomme/ejendomme med fælles stikledning
StikledningsdimensionEkskl. MomsInkl. Moms
32 mm20.000,00 kr.25.000,00 kr.
40 mm31.250,00 kr.39.062,50 kr.
50 mm48.828,13 kr.61.035,16 kr.
63 mm77.519,53 kr.96.899,41 kr.
75 mm109.863,28 kr.137.329,10 kr.

Ved specielle tilslutninger såsom brandhaner, hydranter, drikkefontæner og øvrige vandstandere beregnes investeringsbidraget i hvert enkelt tilfælde og udgør de faktiske omkostninger til etablering.

Ved stikledning større end 75 mm og ved særligt anlægskrævende tilslutning fastsættes investeringsbidraget i hvert enkelt tilfælde og udgør de faktiske omkostninger til etablering.

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør de faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

I nyudstykninger, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, betales ikke investeringsbidrag.

Jordledning (vandledning på egen grund)

Jordledning udføres efter tilbud/faktiske omkostninger.

Alle investeringsbidrag indeks reguleres en gang om året efter indeks for byggeri og anlæg.

Priserne er gældende indenfor det normale vandforsyningsområde og er inkl. Stikledning frem til skel på egen grund. Ved tilslutninger udenfor det normale vandforsyningsområde beregnes priser i hvert enkelt tilfælde.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!