Ny varmeplan i Nyborg Kommune

Nyborg Kommunes Byråd har d.13. december 2022 godkendt kommunens nye varmeplan.

Varmeplanen kan findes på Nyborg Kommunes hjemmeside.

Varmeplanens formål er at fastsætte rammerne for den fremtidige varmeforsyning i Nyborg Kommune, og herigennem fremme den mest hensigtsmæssige omstilling til fossilfri varme.

Varmeplanen har særligt fokus på udpegning af områder, hvor der er et potentiale for at udbygge det kommunale fjernvarmenet og oplyse om de forventede tidshorisonter for udbygningen af de enkelte områder.

Samtidig udpeger varmeplanen områder, hvor det er mere hensigtsmæssigt at etablere andre opvarmningsløsninger, f.eks. i form af fælles lokale fjernvarmenet.

Klima- og miljømæssigt vil den nye varmeplan redegøre for udledningerne og samspillet med Nyborg Kommunes klimaplan.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!