Pressemeddelelse: Nu skal der handles på klimaet: Borgere i Nyborg Kommune skal sortere i ti forskellige affaldstyper ved husstanden

Nu skal der handles på klimaet: Borgere i Nyborg Kommune skal sortere i ti forskellige affaldstyper ved husstanden

Nye affaldsbeholdere fra Nyborg Forsyning bliver rullet ud til de fleste husstande i kommunen i efteråret 2021.

Nyborg Kommune og Nyborg Forsyning har i de seneste måneder arbejdet på højtryk, for at sætte handling bag regeringens nye tiltag om yderligere affaldssortering. I marts måned 2021 blev kommunens ny affaldsregulativ godkendt i byrådet og Nyborg Forsyning står nu klar til at udrulle den nye affaldsordning til september. Den nye affaldsordning består af 3 beholdere: Restaffald, madaffald, plast, mad- og drikkekartoner, papir og småt pap, glas og metal. Derudover kommer en rød kasse til farligt affald og mulighed for at tilkøbe afhentning af haveaffald. Ordningen for indsamling af tekstiler forventes indført i efteråret 2021.

Robotsortering

Den seneste udmelding i medierne forlyder ellers, at de fynske kommuner hælder mere til robotsortering af restaffald, plast og mad- og drikkekartoner. Projektet med robotsortering har dog længere udsigter, før teknologi og tilladelser er på plads. Derfor har Nyborg Kommune valgt at udrulle den nye affaldssortering allerede nu.

Formand i Nyborg Forsyning, Søren Svendsen udtaler: ”Klimaomstillingen kræver handling her og nu. De ti fynske kommuner er enige om at søge om lov til at eftersortere restaffald, plast og mad- og drikkekartoner maskinelt, men en sådan løsning vil først kunne ske i fremtiden, og derfor skal borgerne i Nyborg Kommune indtil videre sortere affaldet i de ti fraktioner ved husstanden. Det betyder ikke at din sortering er spildt, tværtimod skal vi sortere og genanvende en større del af vores affald i fremtiden. Ved netop at arbejde med at bruge teknologi til sortering, samt trække på allerede indhentede erfaringer fra eksisterende anlæg, vil vi kunne optimere og udsortere en større mængde genanvendelige ressourcer.”

Distrikter og indre by

Det er i første omgang distrikt 1 i Nyborg by, der modtager de nye beholdere, og efterhånden udrulles ordningen til distrikt 2 og 3.
Indre by må dog væbne sig med lidt tålmodighed, da der her skal findes andre løsninger end de 3 beholdere:

”Det kan blive svært at få plads til 3 beholdere pr. husstand i indre by. Derfor kigger vi øjeblikket på andre løsninger, og det kan eksempelvis blive nedgravede beholdere, som egner sig bedre til områder med begrænset plads. Vi vil sende en invitation til borgermøder med de berørte husstande via eBoks, så vi finder frem til de bedste løsninger” udtaler direktør Erik Hansen fra Nyborg Forsyning.

Borgerne bliver vigtige aktører for klimaet

”Med den nye ordning bliver borgerne vigtige for, at den nye affaldssortering bliver en succes. Jo flere ressourcer vi kan sortere ud af restaffaldet, jo flere materialer kan genanvendes og udvinding af virgine materialer kan reduceres” siger Søren Svendsen, formand for bestyrelsen i Nyborg forsyning.

De nye beholdere mærkes med de nationale piktogrammer. Flere producenter er ligeledes begyndt at mærke deres emballager med piktogrammerne, så det fremover bliver endnu nemmere for forbrugerne at sortere korrekt og ens i hele Danmark.

Vil du vide mere om den nye affaldsordning, kan du læse mere på Nyborg Forsynings hjemmeside www.nfs.as/affald

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!