Ikke alle nye beholdere er opdelt

Din beholder til plast og mad- & drikkekartoner er ikke opdelt.

VIGTIGT! Mad- & drikkekartoner må ikke lægges i poser – både plast og kartoner skal ligge løst i beholderen.

Vi blander plast og mad- & drikkekartoner i samme beholder hos dig, men vi sorterer dem igen på et centralt sorteringsanlæg for at spare på transporten. Det er altså ikke en fejl, at der ikke er skillevæg i beholderen.

På anlægget bliver kartonerne kørt igennem en vaskecentrifuge, hvor den indvendige og udvendige plastik bliver adskilt fra pap og papir. Når pap- og papirfibrene er blevet vasket, kan materialet genanvendes i nye papirprodukter.

Hvilke kartoner kan genanvendes?

Du kan aflevere alle slags mad- & drikkekartoner i din beholder – bare de er tomme eller skrabet rene.

  • Alle drikkekartoner der har indeholdt eksempelvis yoghurt, juice, mælk, kakaomælk eller lignende.
  • Alle madkartoner der har indeholdt eksempelvis flåede tomater, vaniljesauce, fløde eller lignende.

Hvor ren skal min karton være?

Du kan aflevere alle typer mad- & drikkekartoner, bare de er helt tomme. Der må dog stadig gerne være lidt rester af f.eks. youghurt.

Læs mere om sortering her:

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!