Småt pap

Ja tak

  • Cornflakes- og havregrynspakker
  • Bølgepap og karton
  • Paprør fra køkken- og toiletruller
  • Små papkasser – foldes og mases sammen eller rives i mindre stykker
  • Æggebakker

Nej tak

  • Pizzabakker (skal i restaffald)
  • Mælke, juice- og yoghurtkartoner (skal i mad- og drikkekartoner)

Bemærk

Pap må ikke lægges i poser – pappet skal ligge løst i beholderen.

Hvor rent skal det være?

Pappet skal være rent og tørt, inden det lægges i genbrugsbeholderen.


Genbrugsfakta

Ligesom papir er pap lavet af cellulosefibre fra træ. Fibrene kan genbruges til nyt papir, pap og æggebakker igen og igen.


Miljøfakta

Der bruges 75 m3 vand til at fremstille et ton nyt pap – men kun 15 m3 vand til at fremstille samme mængde genbrugspap.


Gode råd

Små papkasser foldes og mases sammen – eller rives i mindre stykker. Større papkasser skal afleveres på genbrugsstationen.


En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!