Restaffald

Ja tak

• Pizzabakker
• Snavset papir og snavset plast
• Støvsugerposer
• Bleer
• Gavebånd
• Andet emballage, som ikke kan
skrabes rent

Nej tak

• Genanvendeligt affald
• Farligt affald

Bemærk

Restaffald skal lægges i poser i beholderen, som skal lukkes og være tætte.
Husk knude på posen.


Genbrugsfakta

Restaffald brændes. Varmen fra ilden udnyttes dels til el og dels til varme, som via netværket af rør og ledninger føres tilbage til husholdningerne.


Miljøfakta

Sørg for at sortere så meget affald fra til genanvendelse som muligt, inden resten smides ud til restaffald.


Gode råd

Vil du vide hvornår vi tømmer dine affaldsbeholdere? Tilmeld dig vores sms-service.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!