Medicin

Der skal afleveres på apoteket

Ja tak – dette modtager apoteket

 • Recept- og håndkøbsmedicin (både tabletter, salver, væsker og vacciner) til mennesker og kæledyr (skal afleveres i den inderste emballage (eks. glas, blisterpakker eller plastbeholder) i en klar plastpose
 • Insulinpenne (kanyler i godkendte kanylebokse)
 • Sticks til måling af blodsukker (skal afleveres i lukket klar gennemsigtig pose)
 • Skarpe genstande som kanyler, ampuller og skalpeller (skal afleveres i godkendte kanylebokse)
 • Ampuller og hætteglas (skal afleveres i de tilhørende æsker, så de ikke går i stykker – kanyler skal være fjernet og afleveres separat i godkendte kanylebokse)
 • Termometre og batterier skal afleveres i en lukket klar plastpose

Nej tak – dette affald kan sorteres i egen husstand

 • Tomme medicinbøtter i plast (skal sorteres til plastaffald)
 • Tomme medicinglas (skal sorteres til glas)
 • Tomme papæsker (skal sorteres til småt pap)
 • Tomme blisterpakker med folie (skal sorteres til metal)
 • Vitaminpiller og kosttilskud (skal sorteres i madaffald)
 • Elektronisk udstyr (kan afleveres i den røde kasse eller sorteres til småt elektronik på genbrugsstationen)


Bemærk

Du kan aflevere dine medicinrester som farligt affald i din røde kasse, på genbrugsstationen eller ved apotekerne. KANYLEBOKSE OG KLINISK AFFALD SKAL AFLEVERES PÅ APOTEKET.

Apotekerne modtager IKKE elektronisk udstyr, kemikalier eller kosmetik.

Læs mere om apotekernes indsamling her: https://www.apoteket.dk/medicin/brug-af-medicin/anbefalinger/medicinaffald-skal-afleveres-paa-apoteket


Genbrugsfakta

Tom emballage og yderpakning i form af pap skal sorteres fra. Medicinaffald skal afleveres i den inderste emballage (eks. glas, blisterpakker eller plastbeholder) i en klar plastpose.

Brugte kanyler, skalpeller og andet man kan stikke sig på, skal afleveres i en kanyleboks eller anden sikker beholder.

Apotekerne modtager kun medicinaffald, klinisk risikoaffald (kanyler, skalpeller m.m.) og kviksølvaffald i lukkede klare poser.

Medicinaffald skal afleveres i gennemsigtige poser.


Miljøfakta

Gammel og ubrugt medicin kan være farligt affald, da det forurener miljøet, hvis du smider det ud i den almindelige dagrenovation eller skyller det ud i toilettet.


Gode råd

Hvis du afleverer din medicin på apoteket, bliver medicinresterne indsamlet i forseglede bokse og opbevaret sikkert, indtil det kommunale affaldsselskab henter det. Derefter bliver det destrueret forsvarligt på særlige anlæg.

NiMH-batterier og gamle kviksølvtermometre skal afleveres for sig. Af sikkerhedsgrunde skal knuste og defekte termometre pakkes ind, så hverken glasskår eller kviksølvrester kan forårsage skade ved håndtering.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!