Mad- & drikkekartoner

Ja tak

  • Mælkekartoner
  • Yoghurtkartoner
  • Juicekartoner
  • Karton fra kakaomælk
  • Madkartoner der har indeholdt f.eks. kirsebærsovs eller fløde

Nej tak

  • Fyldte kartoner (madvarer skal tømmes ud af kartonen før de lægges i beholderen)

Bemærk

Mad- & drikkekartoner må ikke lægges i poser – mad- og drikkekartoner samt plast skal ligge løst i beholderen.

Hvor rent skal det være?

Du kan aflevere alle typer mad- & drikkekartoner, når bare de er tomme. Rester skal presses eller skrabes ud af kartonen, så godt du kan. Du kan også hælde en smule vand i kartonen, ryste den og hælde vandet ud, eller genbruge vandet til flere kartonemballager. Det gør ikke noget, at der sidder lidt rester.
Mad- & drikkekartoner skal ligge løst i beholderen, da det bliver sorteret fra plasten før det sendes videre til genanvendelse.


Genbrugsfakta

Både blød og hård plast samt mad- og drikkekartoner skal i samme rum i din genbrugsbeholder. Plast og kartoner bliver kørt til et sorteringsanlæg,
hvor mad- og drikkekartonerne bliver sorteret fra.


Miljøfakta

Plasten bliver sorteret og vasket. Den sorterede plast bliver varmet op og formet til små stykker granulat. Plastgranulatet bliver brugt til at fremstille nye produkter.


Gode råd

Plastikemballager skal være tomme og skrabet rene. Det gør ikke noget, at der sidder rester af f.eks. remoulade i plastikflasken, når du afleverer den i beholderen.


En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!