Projekter

Her kan du læse om projekter der vedrører vores vandforsyning.

Fjernaflæste målere

Nyborg Forsyning udskifter de gamle vand- og varmemålere til fjernaflæsning.

De nye fjernaflæste målere sender data hver time, så du altid kan følge dit aktuelle forbrug. Det betyder, at du ikke længere skal aflæse målerne og indberette dette ved årsskiftet.

Læs mere om projektet her

Fjernaflæste målere

Nyborg Forsyning udskifter de gamle vand- og varmemålere til fjernaflæsning.

De nye fjernaflæste målere sender data hver time, så du altid kan følge dit aktuelle forbrug. Det betyder, at du ikke længere skal aflæse målerne og indberette dette ved årsskiftet.

Læs mere om projektet her

Bimålere

En bimåler er en separat måler, til at måle en del af vandforbruget med.

Vi anbefaler erhvervskunder, der ikke leder hele deres vandforbrug til kloakken, at få en bimåler, så de kun bliver afregnet for det vand, der ender som spildevand. Dette kan være virksomheder som bruger vand til produktion af varer eller professionelle landbrug.

I visse tilfælde, hvor private får vand fra egen brønd, kan man også få en bimåler til at afregne sit vandafledningsbidrag efter. Se mere i regulativ for vandforsyning.

Statistisk kontrol

For at være sikker på at vandmålerne måler korrekt, kontrollerer vi dem løbende. For hvert parti målere, som vi sætter op, tager vi et udsnit af dem ned igen efter en periode og sender dem til kontrol på et akkrediteret laboratorium.

Her kontrolleres målernes præcision, der skal ligge inden for nogle bestemte intervaller. Sker det at en måler afviger herfra, øger vi kontrollen af partiet, for at sikre os, at det ikke er en gennemgående fejl.

Kontrol af din måler

Målerne får ofte skylden for et for stort vandforbrug. Men ved at vi følger den lovpligtige procedure for statistisk kontrol, kan vi stå inden for at målerne registrerer korrekt. Ønsker du at få din måler kontrolleret, gør vi det, mod at du afholder omkostningerne til det, såfremt der ikke findes nogen fejl på den.

Tap 2

Vandslanger

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as