Drikkevandskvalitet

Hvor kontrolleres vandet?
Hvad kontrolleres det for?
Hvor ofte kontrolleres det?

Oversigt over vandværker i Nyborg Kommune

Vandværksdistrikter med hårdhedsgrader

Hent kortet i printervenlig PDF-fil

Se hvor hårdt dit drikkevand er i forhold til resten af Danmark (link til GEUS)

Drikkevandet i vores forsyningsområde er hårdt, med målte værdier for:

Hjulby bro vandværk 18,9°
Skovparkens vandværk16,7°

Politik for kvalitet & fødevaresikkerhed

NFS vil levere kvalitet. Så enkelt kan det siges. For os betyder kvalitet:

• Forsyningssikkerhed
• Fremtidssikring
• Brugertryghed
• Effektivitet og ressourcebevidsthed

Men det betyder også:

• At vi tager ansvar for at tage vare på vore naturressourcer
• At vi til stadighed arbejder på at undgå ressourcespild eller unødigt ressourceforbrug
• At vi løbende procesoptimerer og udvikler vores procesovervågning
• At vi tager vore miljøansvar alvorligt og søger at minimere miljøbelastningen fra vores aktiviteter
• At vi kender og overholder relevant lovgivning, men gerne gør det bedre, når det er muligt
• At vi altid søger at løse et problem uden at skabe flere nye
• At vi undgår lappeløsninger

Kvalitet betyder også, at vi har fokus på kundetilfredshed. Det er i sidste ende kunderne, der vurderer kvaliteten af vores ydelser og service. Derfor er det en del af vores politik, at vi prioriterer dialogen med kunder højt. Man skal altid kunne få fat i os, og man skal altid kunne komme til at tale med et menneske, som er parat til at lytte og reagere.

Kvalitet gennem fødevaresikkerhed
For at sikre en høj kvalitet og fødevaresikkerhed er det vores politik, at vi ikke lader os nøje med de lovfastsatte målinger på drikkevandet. Vi udfører internt løbende en række målinger for at sikre kvaliteten af drikkevandet, fordi vi mener, at brugerne skal kunne føle sig trygge ved at bruge og drikke vores vand.

Dokumenteret drikkevandssikkerhed

Drikkevand er en fødevare og vi håndterer det derefter.

Det stiller krav til alle processer fra indvindingen af råvandet til distribution af drikkevandet.

For at sikre kvaliteten af drikkevandet, arbejder vi efter ”Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed” (DDS), som er et ledelsessystem alle større vandforsyninger skal følge.

Følg Nyborg Forsynings løbende vandanalyser

DDS fokuserer på de risikoer, der er i forbindelse med vandforsyning inden for:

• Indvinding                                                        
• Vandbehandling
• Distribution
• Forbrugernes installationer

For hvert led i vandforsyningen, bliver det vurderet, hvad der kan gå galt, hvor kritisk det det vil være for forbrugerne og hvordan det kan undgås.

Alt fra driftsrutiner, udførsel af reparationer og øvrigt arbejde på vandforsyningen bliver kortlagt for at identificere svage punkter.

DDS er udarbejdet i samarbejde med DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening og Miljøministeriet.

Vandets hårdhedsgrad

Hårdhedsgraden fortæller, hvor meget calcium og magnesium der er i drikkevandet.

Det har betydning når du vasker tøj eller skal indstille din opvaskemaskine. Jo hårdere vandet er, jo mere sæbe skal der bruges, da hårdheden ”ødelægger” sæben. Samtidig giver hårdt vand en øget kalkaflejring.

Hårdhedsgraden betegnes dH og angives normalt i intervaller efter nedenstående skala.


Total hårdhedsgradBetegnelse
0° - 4°meget blødt
4° - 8°blødt
8° - 12°middelhårdt
12° - 18°temmelig hårdt
18° - 30°hårdt
over 30°meget hårdt

Drikkevandet i vores forsyningsområde er hårdt, med målte værdier for:

Hjulby bro vandværk 18,9°Fælles ledningsnet 
Skovparkens vandværk16,7°Fælles ledningsnet

Se hvor hårdt dit drikkevand er i forhold til resten af Danmark.


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as