Drikkevandskvalitet

Hvor kontrolleres vandet?
Hvad kontrolleres det for?
Hvor ofte kontrolleres det?

Oversigt over vandværker i Nyborg Kommune

Vandværksdistrikter med hårdhedsgrader

Hent kortet i printervenlig PDF-fil

Se hvor hårdt dit drikkevand er i forhold til resten af Danmark (link til GEUS)

Drikkevandet i vores forsyningsområde er hårdt, med målte værdier for:

Hjulby bro vandværk 18,9°
Skovparkens vandværk16,7°

Dokumenteret drikkevandssikkerhed

Drikkevand er en fødevare og vi håndterer det derefter.

Det stiller krav til alle processer fra indvindingen af råvandet til distribution af drikkevandet.

For at sikre kvaliteten af drikkevandet, arbejder vi efter ”Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed” (DDS), som er et ledelsessystem alle større vandforsyninger skal følge.

Følg Nyborg Forsynings løbende vandanalyser

DDS fokuserer på de risikoer, der er i forbindelse med vandforsyning inden for:

• Indvinding                                                        
• Vandbehandling
• Distribution
• Forbrugernes installationer

For hvert led i vandforsyningen, bliver det vurderet, hvad der kan gå galt, hvor kritisk det det vil være for forbrugerne og hvordan det kan undgås.

Alt fra driftsrutiner, udførsel af reparationer og øvrigt arbejde på vandforsyningen bliver kortlagt for at identificere svage punkter.

DDS er udarbejdet i samarbejde med DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening og Miljøministeriet.

Vandets hårdhedsgrad

Hårdhedsgraden fortæller, hvor meget calcium og magnesium der er i drikkevandet.

Det har betydning når du vasker tøj eller skal indstille din opvaskemaskine. Jo hårdere vandet er, jo mere sæbe skal der bruges, da hårdheden ”ødelægger” sæben. Samtidig giver hårdt vand en øget kalkaflejring.

Hårdhedsgraden betegnes dH og angives normalt i intervaller efter nedenstående skala.


Total hårdhedsgradBetegnelse
0° - 4°meget blødt
4° - 8°blødt
8° - 12°middelhårdt
12° - 18°temmelig hårdt
18° - 30°hårdt
over 30°meget hårdt

Drikkevandet i vores forsyningsområde er hårdt, med målte værdier for:

Hjulby bro vandværk 18,9°Fælles ledningsnet 
Skovparkens vandværk16,7°Fælles ledningsnet

Se hvor hårdt dit drikkevand er i forhold til resten af Danmark.


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as