Vandmålere

Vandmåleren måler den mængde vand, der løber igennem den

Forbruget af vand angives i kubikmeter (1 m3 = 1.000 l) og aflæses automatisk hvert år ved nytår. Din vandmåler er typisk placeret, hvor vandforsyningen kommer ind i huset eller i en brønd på din grund.

Din vandmåler

Unikt målernummer

Hver vandmåler har et unikt nummer indgraveret. Med dette nummer kan vi identificere den i vores system, og se hvor den er registreret med fysisk placering, aflæsninger samt datoer for hvornår den er sat op og taget ned igen.

Ny måler

Når der etableres vandforsyning til nybyggeri eller ejendomme, der har haft egen brønd, skal der sættes en vandmåler op. Måleren får du ved at henvende dig til os, hvis du får vand fra vores forsyningsområde, ellers skal du kontakte dit lokale vandværk. Krav til placering af vandmåleren og øvrige forhold kan ses i regulativet for vandforsyning.

Måleren tilhører os og du betaler et årligt abonnement for leje af den.

Udskiftning og plombering

Er din vandmåler i stykker skal du kontakte os for at få den udskiftet, så snart du opdager det. Har måleren været gået i stå i længere tid, skønner vi dit vandforbrug.

Måleren er forsynet med en plombering, der ikke må brydes. Sker det alligevel at plomberingen er blevet brudt, skal du kontakte os.

Vedligeholdelse og udskiftning af vandmåleren foretages af os. Kunden er dog erstatningspligtig, hvis måleren beskadiges ved anden form end ælde og slidtage.

Hold øje med din måler

Det er en god ide at følge med i dit forbrug online via selvbetjeningsløsningen "MIN FORSYNING" så du har en fornemmelse af dit vandforbrug.

”Min forsyning” kan du se den seneste aflæsning og få en status på hvor dit forbrug ligger i forhold til årsforbruget.

Ved at holde øje med dit vandforbrug, kan du nå at reagere, hvis et toilet er begyndt at løbe eller en vandinstallation er utæt.

Fjernaflæste målere

De nye fjernaflæste målere sender data hver time, så du altid kan følge dit aktuelle forbrug. Det betyder, at du ikke længere skal aflæse målerne og indberette dette ved årsskiftet.

Se vejledningen til de fjernaflæste målere her

Bimålere

En bimåler er en separat måler, til at måle en del af vandforbruget med.

Vi anbefaler erhvervskunder, der ikke leder hele deres vandforbrug til kloakken, at få en bimåler, så de kun bliver afregnet for det vand, der ender som spildevand. Dette kan være virksomheder som bruger vand til produktion af varer eller professionelle landbrug.

I visse tilfælde, hvor private får vand fra egen brønd, kan man også få en bimåler til at afregne sit vandafledningsbidrag efter. Se mere i regulativ for vandforsyning.

Statistisk kontrol

For at være sikker på at vandmålerne måler korrekt, kontrollerer vi dem løbende. For hvert parti målere, som vi sætter op, tager vi et udsnit af dem ned igen efter en periode og sender dem til kontrol på et akkrediteret laboratorium.

Her kontrolleres målernes præcision, der skal ligge inden for nogle bestemte intervaller. Sker det at en måler afviger herfra, øger vi kontrollen af partiet, for at sikre os, at det ikke er en gennemgående fejl.

Kontrol af din måler

Målerne får ofte skylden for et for stort vandforbrug. Men ved at vi følger den lovpligtige procedure for statistisk kontrol, kan vi stå inden for, at målerne registrerer korrekt. Ønsker du at få din måler kontrolleret, gør vi det, mod at du afholder omkostningerne til det, såfremt der ikke findes nogen fejl på den.

Tap 2

Vandslanger

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as