Vand

NFS Vand A/S er et datterselskab af Nyborg Forsyning & Service A/S.

 

Hvert år distribueres ca. 1.200.000 m3 rent drikkevand til omkring 7.000 ejendomme i Nyborg by, Vindinge, Kogsbølle, Hjulby og Nordenhuse.

45% af det distribuerede vand bruges af industri og de resterende 55% af private husstande, kommunale institutioner samt handels og servicefag.

Vores ledningsnet består af ca. 8 km råvandsledninger og ca. 196 km rentvandsledninger samt 16 pumper. Grundvandet indvinder vi fra 26 boringer og behandler det på ét af vores 2 vandværker, inden det distribueres ud til forbrugsstederne.

Vi arbejder ud fra målsætningen:


 

- At levere drikkevand til kunderne i forsyningsområdet i en kvalitet og mængde, der til svarer kundernes behov og gældende lovgivning.
- At produktion og distribution af vandet sker på et, i forhold til ressourcer og det omgivende miljø, bæredygtigt grundlag samt at forbruget minimeres gennem rådgivning og information.

 


Vandpost_s

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as