Tidsplan for ny affaldsordning 2021

Udrulningsplan

Distrikt 1: Uge 32 – 41 (undtaget indre by)
Distrikt 2: Uge 36 – 49
Distrikt 3: Uge 36 – 49

Vi har udsendt informationer post og Eboks-brev.

Udvalgte områder i Nyborg indre by og sommerhusområder bliver i første omgang undtaget fra den nye ordning, indtil der er fundet alternative beholderløsninger. Det kan eksempelvis være nedgravede beholdere. Kommunen og Nyborg Forsyning vil, i samarbejde med de berørte ejendomme i Nyborg indre by, finde de bedste egnede løsninger inden udrulning.

Indtast din adresse og se hvornår dine nye beholdere er på vej

Funktionen for Distrikt 2 og 3 er nu online.

Hvilket distrikt hører du til?

Tidsplan 2021


Distrikt 1

Nyborg by (indre by skal stadig sortere i de nye affaldstyper, men er undtaget ordningen med 3 beholdere, indtil der er fundet en løsning med nedgravede beholdere)
Pilshuse
Ravnekær
Vindinge
Skovparken (genbrugsbeholder)

Uge 32: DISTRIKT 1

 • Uddeling af informationsfoldere i postkasserne for Distrikt 1
 • Annoncering vedr. ny affaldsordning i Lokalavisen Nyborg
 • Se beholderne på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, samt hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg

Uge 33: DISTRIKT 1

 • Udsendelse af Eboks-brev vedr. ny affaldsordning – sendes til ejere
 • Fortsat uddeling af informationsfoldere i postkasserne for Distrikt 1
 • Annoncering vedr. ny affaldsordning i Lokalavisen Nyborg
 • Se beholderne på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, samt hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg

Uge 34: DISTRIKT 1

 • Annoncering vedr. ny affaldsordning i Lokalavisen Nyborg
 • Se beholderne på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, samt hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg

Uge 35: DISTRIKT 1

 • Deadline for tilbagemelding via Eboks-brev 5. september 2021 KUN for DISTRIKT 1
 • Annoncering vedr. ny affaldsordning i Lokalavisen Nyborg
 • Se beholderne på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, samt hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg

Uge 38 – 42: DISTRIKT 1

 • Udkørsel af nye beholdere

Distrikt 2 og 3

Ullerslev
Skellerup
Langtved
Bovense
Nordenhuse
Aunslev
Hjulby
Skovparken (grå og grøn)

Ørbæk
Ellinge
Refsvindinge
Måre
Frørup
Tårup
Øksendrup
Svindinge
Langå

Uge 36: DISTRIKT 2 og 3

 • Uddeling af informationsfoldere i postkasserne for Distrikt 2 og 3
 • Annoncering vedr. ny affaldsordning i Lokalavisen Nyborg
 • Se beholderne på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, samt hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg

Uge 37: DISTRIKT 2 og 3

 • Udsendelse af Eboks-brev vedr. ny affaldsordning – sendes til ejere
 • Fortsat uddeling af informationsfoldere i postkasserne for Distrikt 2 og 3
 • Annoncering vedr. ny affaldsordning i Lokalavisen Nyborg
 • Se beholderne på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, samt hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg

Uge 39: DISTRIKT 2 og 3

 • Deadline for tilbagemelding via Eboks-brev 3. oktober 2021 KUN for DISTRIKT 2 og 3
 • Annoncering vedr. ny affaldsordning i Lokalavisen Nyborg
 • Se beholderne på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, samt hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg

Uge 42 – 49: DISTRIKT 2 og 3

 • Udkørsel af nye beholdere

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!