Rensning af spildevand

Når den offentlige del af kloaksystemet bliver renoveret, udføres der som regel som kloakseparering, hvor spildevandet holdes adskilt fra regnvandet.


Ved at have én ledning til spildevand og én til regnvand er det kun spildevandet, der skal renses på renseanlægget, da regnvandet ledes retur til naturen via sit eget system. 

På den måde kan renseanlægget rense spildevandet mere effektivt og samtidig reducere energiforbruget, da det modtager mindre mængder vand, når regnvandet ikke ledes dertil.

Med kloakseparering bliver risikoen for oversvømmelse i kældre og store mængder vand på veje og pladser nedsat ved kraftige regnskyl. Ligeledes er det kun regnvand, der kan løbe over fra kloaksystemet og ud i naturen.
Se folder om separatkloakering her, hvis der skal renoveres kloakker i dit kvarter.

Vejbrønde
Køkkenkværne
Vandlåse
Tagbrønde
Vand i kælderen
Rotter
Kloakspuling
Skån kloakken for kemi

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as