Spildevand

 


NFS Spildevand A/S er et datterselskab af Nyborg Forsyning & Service A/S.


NFS Spildevand A/S aftager spildevand fra 12.700 husstande og alle virksomheder i byområder samt varetager tømningsordning for ca. 1.095 bundfældningstanke i det åbne land (f.eks. trix- og septiktanke).

Ca. 10% af spildevandet kommer fra industri og de resterende 90% fra private husstande, kommunale institutioner samt handels- og servicefag.

Kloaksystemet består af ca. 680 km hoved- og stikledninger, 837 pumpestationer, 88 overløbsbygværker og 49 regn- og sparebassiner.

Der er 4 renseanlæg i Nyborg Kommune, fordelt med et stort centralt anlæg i Nyborg, et mellemstort i Ørbæk, og to mindre i Ullerslev og Kløverhage.

 

Spildevand_daeksel

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as