Manglende afhentning

Er din dagrenovation eller papir/pap og plast ikke blevet afhentet, skal du indberette det her på affaldonline.dk

For at bruge denne funktion skal du anvende NemID.

Hvis den manglende afhentning ikke skyldes grundejeren, bliver renovationen hentet samme dag, når der indberettes inden kl. 11.00. Indberettes der senere end kl. 11, bliver det hentet på den næste hverdag.

I forbindelse med helligdage kan der være ændringer for tømningsdatoen. Ændringerne annonceres i Lokalavisen Nyborg og på siden "Afhentning af dagrenovation".


På Affald Online har du også mulighed for at:

  • Bestille anden størrelse beholder.
  • Bestille ekstra beholder.
  • Sende meddelelser vedr. dagrenovations- og genbrugsbeholder.

For at logge på "Affald Online" skal du bruge din NemID.
Mobil-web

Vil du have besked på sms, inden du får afhentet affald?
(Bemærk at du skal bruge NemId)

Print-tommekalender_2


Print din egen tømmekalender


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as