Skolebesøg

Er der energi og forsyning på skemaet vil vi gerne være med.

Vi tilbyder foredrag eller rundvisninger på et af vores vandværker, renseanlæg, varmecentraler eller genbrugsstationer. Indholdet tilpasser vi efter nærmere aftale til klassens tema og niveau.

Besøg et vandværk

Lær hvordan grundvandet bliver klart og drikkeligt

Få en rundvisning på et vandværk og se processerne fra grundvandet iltes efter det er pumpet op fra undergrunde, til det filtreres og endelig sendes ud i ledningerne som drikkevand.

Rundvisningen tager ca. 1 time og rent fodtøj er et krav. Der kan højest være 25 elever med på en rundvisning og vi forventer, at eleverne er blevet undervist i vand forinden besøget.

Til undervisningen kan vi anbefale en stribe kortfilm om vandets vej fra undergrunden og til renseanlægget. Se dem på vandetsvej.dk

I de kolde måneder anbefales overtøj. Alderstrin 5.-10. klasse.

Kontakt driftschef Jan Sørensen, tlf.: 63 31 50 93 eller jso@nfs.as for nærmere aftale.

Besøg et renseanlæg

Se hvad der sker med vandet, efter at det er løbet i kloakken

Få en rundvisning på renseanlægget på Lindholmvej i Nyborg og se renseprocessen fra pumpestation over mekanisk-, kemisk- og biologiskrensning til udløb.

Rundvisningen tager ca. 1 time og der kan højest vises 25 elever rundt ad gangen. Vi forventer at eleverne er blevet undervist i spildevand forinden besøget.

Se filmen fra et skolebesøg herHent undervisningsmaterialer hos NTS Centret.

Påklædning til ude og inde. Alderstrin fra 7. klasse og op.

Kontakt driftschef Jan Sørensen, tlf. 63 31 50 93 eller jso@nfs.as for nærmere aftale.

Besøg en genbrugsstation

Se hvad der bliver af vores affald

Få en rundvisning på genbrgusstationen på Langelandsvej i Nyborg og hør, hvad der bliver af de forskellige typer affald.

På rundvisningen ser vi genbrugsstationen, komprimatoren samt modtagepladsen for farligt affald. Undervejs fortælles om genbrug og affaldssortering.

Rundvisningen tager mellem ½ - 1 time og der vises højst 30 personer rundt ad gangen. Det er muligt at fokusere på specifikke områder efter forudgående aftale.

Påklædning efter vejret. Rundvisningen er for alle aldre.

Kontakt affaldschef Søren Littrup Kristensen, tlf. 6331 5085 eller slk@nfs.as for nærmere aftale.

Besøg en varmecentral

Oplev hvor fjernvarmen kommer for og hvordan bliver den til

Få en rundvisning på en fjernvarmecentral og hør om, hvordan fjernvarmen produceres i Nyborg og Ullerslev og distribueres ud til forbrugsstederne. Der er også mulighed for et kig ned i en fjernvarmebrønd under fortorvet.

Rundvisningen tager ca. 1 time og der vises højest 25 elever rundt ad gangen. Det forventes, at eleverne er blevet undervist i fjernvarme forinden. Til undervisningsbrug kan vi anbefale film og materialer fra fjernvarmeskolen.dk.

Påklædning til ude og inde. Alderstrin fra 5. klasse og op.

Kontakt varmechef Jimmy Jørgensen, tlf. 63 31 50 70 eller jjo@nfs.as for nærmere aftale.


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as