Ny genbrugsstation i Nyborg

Følg projektet her

Med den nye plads er der taget højde for, at vi i fremtiden skal sortere mere og bruge mere plads. Samtidig har vi lyttet til kunderne og planlagt indretningen, så brugerne fremover undgår tunge løft. Der bliver nemlig flere steder, hvor man kan læsse af i en nedsænket container eller ud over en rampe. Pladsen giver ligeledes håndværkerne mulighed for at bruge tiptrailere, hvilket de har efterlyst.

Bygningerne på pladsen vil rumme mandskabsfaciliteter, undervisningslokale, plads til farligt affald og elektronikskrot, samt rum til genbrug og upcycling af affald. Derudover vil der være bygninger til køretøjer og renovationsudstyr, og mod syd opføres der en omlastestation for dagrenovation og småt brændbart, samt en modtagehal for genanvendelige materialer.

Regnvand vil blive opsamlet i plantekasser og forsyne pladsens træer og buske med vand. Genbrugsstationen forventes færdig i 2018.

Se videopræsentation af projektet:


Fakta:

 • Entreprenører:

  Anlægsentreprise = Munck Havne & Anlæg, Nyborg.

  Bygningsentreprise = Assens Murer- og Entreprenørforretning.

  El-entreprise = El & Teknik Otterup.

 • Tidsplan: første spadestik tirsdag d. 7/3 kl. 13.00, etablering af byggeplads mandag d. 11/3, indvielse maj 2018.
 • Samlet budget: 35,9 mio. kr.
 • Størrelse og anvendelse: Nyborg Forsyning råder over et areal på ca. 32.000 m2 hvorpå der etableres genbrugsstation og omlastestation for dagrenovation og småt brændbart. 
 • Mængder i dag: Genbrugsstationen i Nyborg modtager ca. 10.000 ton/år og omlastestationen modtager ca. 9.000 ton/år. 
Mobil-web

Vil du have besked på sms, inden du får afhentet affald?
(Bemærk at du skal bruge NemId)Print-tommekalender_2

Print din egen tømmekalender


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as