Projekter

Her på siden kan du læse mere om Nyborg Forsynings igangværende projekter.Her renoverer vi vandledninger

Spildevandsbanner

_

Her renoverer vi kloakledninger

Spildevandsbanner

_

Her renoverer vi varmeledninger

Varmebanner


Bøgevej

Renovering af fjernvarmerør

På baggrund af udført termografering og ledningernes alder kan vi konstatere, at fjernvarmerørene i en del af Bøgevej er udtjente og skal udskiftes.
 
Stikledningen til disse ejendomme skal udskiftes frem til og med hovedhanerne i huset:
Lige numre: 18 - 46
Ulige numre: 19 - 31

Hver husejer vil blive kontaktet personligt af en medarbejder fra NFS for at træffe aftale.

Endvidere omfatter arbejdet renovering af hovedledningen og ventilbrønde.
Hvor det er nødvendigt, vil der blive udlagt gangbroer og køreplader for at sikre fremkommelighed i gaden.

Opgravningen forventes påbegyndt fra den 5. august 2019. Projektet vil forløbe frem til oktober 2019, arbejdet vil blive opdelt i etaper, startende fra krydset ved Tjørnevej.


NFS beklager de gener arbejdet vil medføre.

Det må forventes at:

- Der i perioder vil være støj i dagtimerne
- Moderate støvgener kan forekomme
- Trafikforholdene vil være forringet
- Parkeringsforholdene vil være forringet
- Varmeforsyning i korte perioder vil blive afbrudt i dagtimerne

NFS håber på jeres forståelse for disse nødvendige ulemper.

Bogevej
___________________________________________________________________________________________________________

Egevej

4. juni - 14. juni 2019

På grund af udskiftning af fjernvarmerør og -brønde, bliver Egevej spærret af i perioden 4. juni til 14. juni.

Der bliver sat skiltning op i perioden.

Vi vil lukke for varmen i perioden fra den 12. -13. juni. Kunderne vil få direkte besked via sms. 

Projektet forventes afsluttet fredag den 14. juni.

___________________________________________________________________________________________________________

Ahornvej og Ahornvænget 

Maj 2019

På foranledning af Dyrehavegårds Grundejerforenings asfaltslidlagsprojekt, har fjernvarmen set på fjernvarmeledningernes alder og tilstand. Vi kan konstatere at nogle fjernvarmerør i Ahornvej og Ahornvænget er udtjente og skal udskiftes.

Stikledningen til disse ejendomme skal udskiftes:

Ahornvej nr.: 3, 5, 7, 9, 19, 12, 14 og 16

Ahornvænget nr.: 3, 5, 4, 6, 8 og 10

Hver husejer vil blive kontaktet personligt af en medarbejder fra NFS for at træffe aftale.

Endvidere omfatter arbejdet renovering af nogle dele af hovedledningen. Hvor det er nødvendigt, vil der blive udlagt gangbroer og køreplader ud, for at sikre fremkommelighed i gaden.

Opgravningen forventes påbegyndt primo maj 2019. 

NFS beklager de gener arbejdet vil medføre.

Det må forventes at:

-      Der i perioder vil være støj i dagtimerne

-      Moderate støvgener kan forekomme

-      Trafikforholdene vil være forringet

-      Parkeringsforholdene vil være forringet

-      Varmeforsyning i korte perioder vil blive afbrudt i dagtimerne

NFS håber på jeres forståelse for disse nødvendige ulemper.

Ahornvej markering
___________________________________________________________________________________________________________

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as