Projekter

Her på siden kan du læse mere om Nyborg Forsynings igangværende projekter.Her renoverer vi vandledninger

Spildevandsbanner

Nordenhuse

Vi leder pt. efter et vandbrud i området omkring Nordenhuse

Har du mistanke om et vandbrud i dette område, må du meget gerne kontakte os på tlf. 6331 5000 eller mail nfs@nfs.as

___________________________________________________________________________________________________________

Her renoverer vi kloakledninger

Spildevandsbanner

Nyborg SV

Højtryksspuling og tv-inspektion af kloak 

Hen over vinteren og foråret kører NFS Spildevand højtryksspuling og TV-inspektion af kloakkerne i det sydvestlige Nyborg. Området er vist på vedhæftede kort – alt inden for den blå streg vil blive undersøgt. Det er et større arbejde, som vil tage flere måneder at komme igennem. Det er derfor ikke muligt nu at sige, hvornår vi er ud for en bestemt adresse.

Alle berørte ejendomme vil nogle dage i forvejen få en spuleseddel i postkassen fra vores entreprenør, med anbefalinger til hvordan man kan mindske risikoen for gener. Vi henviser også til NFS’ egen vejledning på : https://www.nfs.as/spildevand/vaerd-at-vide-om-spildevand/kloakspuling

Spørgsmål og kommentarer til opgaven kan stilles til Søren Valentin Christensen, tlf. 6331 5038 eller mail: svc@nfs.as

fjordbakken
___________________________________________________________________________________________________________

Her renoverer vi varmeledninger

Varmebanner


Bøjdenvej afspærret 

Renovering og etablering af fjernvarme

Der vil være spærret for gennemkørsel fra den 7. september til 8. september (aften) 2020 på Bøjdenvej, fra Lyøvej til Steensager. Se nedenstående kort.
 

NFS håber på jeres forståelse for disse nødvendige ulemper.

Omkorselsplan, Taasingevej
___________________________________________________________________________________________________________

Mågevænget, Lundsager og Enggårdsvænget

Renovering af fjernvarmerør

På baggrund af udført termografering og ledningernes alder kan vi konstatere, at fjernvarmerørene i en del af Mågevænget, Lundsager og Enggårdsvænget er udtjente og skal udskiftes.
 
Stikledningen til disse ejendomme skal udskiftes frem til og med hovedhanerne i huset:
Mågevænget
Lundsager 15
Enggårdsvænget 6-7 

Hver husejer vil blive kontaktet personligt af en medarbejder fra NFS for at træffe aftale.

Endvidere omfatter arbejdet renovering af hovedledningen og ventilbrønde.
Hvor det er nødvendigt, vil der blive udlagt gangbroer og køreplader for at sikre fremkommelighed.

Opgravningen forventes påbegyndt primo marts 2020.


NFS beklager de gener arbejdet vil medføre.

Det må forventes at:

- Der i perioder vil være støj i dagtimerne
- Moderate støvgener kan forekomme
- Trafikforholdene vil være forringet
- Parkeringsforholdene vil være forringet
- Varmeforsyning i korte perioder vil blive afbrudt i dagtimerne

NFS håber på jeres forståelse for disse nødvendige ulemper.

Bogevej
___________________________________________________________________________________________________________

Termografi

Vi kører opfølgende reparationer på fjernvarmen fra sidste års termografi.
Der vil løbende blive fulgt op på utætheder af fjernvarmerørene ved hjælp af termografi i den kolde sæson.

Bogevej
___________________________________________________________________________________________________________

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as