Betalingsbetingelser for Nyborg Forsyning

 • Hæftelse

 • Årsopgørelse og selvaflæsning for acontoafregnede kunder

 • Fakturering og betaling

 • Handelsvilkår for automatisk kortbetaling

 • Betalingsvilkår for automatisk kortbetaling

 • Fraflytning og flytteafregning

 • Byggemodning

 • Betalingsaftale

 • Overskridelse af seneste rettidige betalingsdato

 • Gebyrer

 • Sikkerhedsstillelse

Betalingstidspunkter

 • Betalingstidspunkter

Din regning

 • Din regning


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as