Certifikater

Certifikater pr. 28. januar 2019

NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S har arbejdet med at få akkrediteret ledelsessystemer i henhold til standarden DS/EN 9001:2015.
Derudover har NFS Vand A/S arbejdet med et ledelsessystem for fødevaresikkerhed, som tilfredsstiller kravene i standarden DS/EN 22000:2005.
Vi opnåede certificeringer af områderne pr. 28. januar 2019. Vi har valgt at blive certificeret af hensyn til vore drikkevands- og spildevandskunders sundhed og sikkerhed.

Opfølgningsaudit den 10. december 2019

Der blev afholdt et opfølgningsaudit den 10. december 2019.
Ledende auditor indstiller til videreførelse af de to udstedte certifikater, da der ikke blev afdækket afvigelser.
Audit blev gennemført i henhold til auditprogram. Audit baserede sig på interviews, fysiske demonstrationer og stikprøver fra tilgængelig information.

IQNet ISO 22000 (PDF)IQNet QMS (PDF)ISO 22000 cert dansk (PDF)QMS dansk (PDF)

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as