Energiforbedringer

Energiforbedringer betaler sig. Men hvor gør de mest gavn?
Find de bygningsdele du overvejer at energiforbedre og se overslag på besparelser.

Efterisolering og nye vinduer reducerer varmeregningen, men ofte opleves den øgede komfort inden døre som det bedste ved investeringen.

Beregningseksemplerne til venstre er vejledende og berører alene varmebesparelsen.

Eksemplerne er baseret på parcelhuse fra 1960érne og 70érne og tager udgangspunkt i løsningerne fra Videncenter for energibesparelser i bygninger, hvor du kan læse mere om udførslen samt beregningsforudsætningerne.

Flere af løsningerne kræver konstruktive indgreb og skal foretages i forbindelse med relaterede opgaver på huset. Lad derfor altid en professionel vurdere opgaverne.

Besparelserne er beregnet med en kWh-pris på 64,53 øre.


Tag & loft

 • Efterisolering af fladt tag

 • Efterisolering af loft

 • Efterisolering af skunk

 • Efterisolering af tagrem

 • Efterisolering af skråvæg/loft til kip


Ydervæg & sokkel

 • Hulmursisolering

 • Udvendig efterisolering af let ydervæg

 • Indvendig efterisolering af let ydervæg

 • Udvendig efterisolering af tung ydervæg

 • Indvendig efterisolering af tung ydervæg

 • Efterisolering af sokkel

Vinduer, ruder & yderdøre

 • Udskiftning af ovenlysvinduer

 • Udskiftning af vinduer med 1 lag glas

 • Udskiftning af yderdør

 • Udskiftning af termovinduer

 • Udskiftning af termoruder


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as