Betalingstidspunkter

Sådan har vi delt dine betalinger op.


Acontoafregnede kunder for vand, varme og spildevand:   

1. april Årsopgørelse + 1. rate for perioden 01.01 - 31.03
1. juli2. rate for perioden 01.04 - 30.06
1. oktober3. rate for perioden 01.07 - 30.09
1. januar4. rate for perioden 01.10 - 31.12

Spildevandskunder i Ørbæk:

1. aprilÅrsopgørelse + 1. rate for perioden 01.01 - 30.06
1. oktober2. rate for perioden 01.07 - 31.12

Tømning af renovation:

1. marts1. rate for perioden 01.01 - 30.06
1. september2. rate for perioden 01.07 - 31.12

Tømning af hustanke:

1. marts1. rate for perioden 01.01 - 30.06
1. september2. rate for perioden 01.07 - 31.12

Falder rettidige betalingsdato på en lørdag, søn- eller helligdag udskydes datoen til førstkommende hverdag.Betalingsbetingelser

Hæftelse
Fakturering og betaling
Handelsvilkår for automatisk kortbetaling
Betalingsvilkår for automatisk kortbetaling
Årsopgørelse og selvaflæsning for acontoafregnede kunder
Fraflytning og flytteafregning
Byggemodning
Overskridelse af seneste rettidige betalingsdato
Gebyrer
Sikkerhedsstillelse
Betalingsaftale

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as