Organisationen

Måske ses vi på genbrugsstationen? Eller også afregner vi dit vandforbrug og renser dit spildevand? Eller du får besøg af vores montør for at få installeret vand eller fjernvarme?

Organisationsplan

Nyborg Forsyning beskæftiger 60 medarbejdere, der servicerer over 19.000 kunder. Vi lægger som arbejdsplads vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på ærlig og åben dialog.


Bestyrelse for selskaberne

NFS A/S – NFS Varme A/S – NFS Renovation A/S – NFS Service A/S

Martin Huus

Formand

mhu@nyborg.dk

Per Jespersen

Bestyrelsesmedlem

pje@nyborg.dk

Jan Reimer Christiansen

Bestyrelsesmedlem

jrc@nyborg.dk

Oscar Ibsen

Bestyrelsesmedlem

osibsen@gmail.com

Jørn Terndrup

Bestyrelsesmedlem

jte@nyborg.dk

Ole Tyrsted Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

oltj@nyborg.dk

Jan Christensen

Bestyrelsesmedlem

jbc@nfs.as

Morten Søe

Bestyrelsesmedlem

mso@nfs.as

Morten Damgaard

Bestyrelsesmedlem

mda@nfs.as

NFS Vand A/S – NFS Spildevand A/S

Martin Huus

Formand

mhu@nyborg.dk

Per Jespersen

Bestyrelsesmedlem

pje@nyborg.dk

Jan Reimer Christiansen

Bestyrelsesmedlem

jrc@nyborg.dk

Oscar Ibsen

Bestyrelsesmedlem

osibsen@gmail.com

Jørn Terndrup

Bestyrelsesmedlem

jte@nyborg.dk

Ole Tyrsted Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

oltj@nyborg.dk

Knud Alkærsig

Bestyrelsesmedlem

kpma72xxx@gmail.com

Kjeld Clément

Bestyrelsesmedlem

clement@post5.tele.dk

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!