Organisationen

Måske ses vi på genbrugsstationen? Eller også afregner vi dit vandforbrug og renser dit spildevand? Eller du får besøg af vores montør for at få installeret vand eller fjernvarme?

Organisationsplan

Nyborg Forsyning beskæftiger 60 medarbejdere, der servicerer over 19.000 kunder. Vi lægger som arbejdsplads vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på ærlig og åben dialog.


Bestyrelse for selskaberne

NFS A/S – NFS Varme A/S – NFS Renovation A/S – NFS Service A/S

Formand

Søren Svendsen

Næstformand

Albert Pedersen
Jan Reimer Christiansen
Jørn Terndrup
Ole Tyrsted Jørgensen
Peter Wagner Mollerup
Camilla Uttenthal
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen

NFS Vand A/S – NFS Spildevand A/S

Formand

Søren Svendsen

Næstformand

Albert Pedersen
Jan Reimer Christiansen
Jørn Terndrup
Ole Tyrsted Jørgensen
Peter Wagner Mollerup
Knud Alkærsig
Niels-Ole Madsen

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!