Åbne postlister

Postlisten er lavet med henblik på en mere åben dialog over for kunder, myndigheder og pressen.

Postlisten bliver løbende ajourført med modtaget post og e-mails. På listen kan du finde afsenderen af posten, emnet og den indkommende dato.

2021

21-12-21Søren Littrup KristensenSvar til Bjarne Christiansen på begæring om aktindsigt.
10-12-21Bjarne ChristiansenBegæring om aktindsigt vedr. kommunikationen mellem NFS og almene boligselskaber i den nye affaldsordning (modtaget via hjemmesiden).
30-11-21Lars Rahbek Nielsen,
Nyborg Forsyning og Service
Svar til Jean Phillip på begæring om aktindsigt.
25-11-21Jean PhillipBegæring om aktindsigt.
27-08-21Søren Valentin Sv: Aktindsigt i udledningstilladelser (Nyborg Renseanlæg).
17-08-21 Karin Di Martini Aktindsigt i udledningstilladelser (Nyborg Renseanlæg).
19-05-21 Lars Rahbek Nielsen,
Nyborg Forsyning og Service
Svar til Jakob Risbro på begæring om aktindsigt.
18-05-21 Jakob Risbro,
TV2 Fyn
Aktindsigt vedrørende lønninger mv.
03-05-21 Ulla Pedersen,
Nyborg kommune
Oprettelse/ændring af adresser på Bjergbakken, Frørup.
03-05-21 Ulla Pedersen,
Nyborg kommune
Oprettelse af nye adresser på Campushaven i Nyborg.

2020

02-07-20Morten Krogh,
Forsyningstilsynet
Høring ifm. aktindsigtsanmodning
15-05-20 Lars Ole Christensen,
Nyborg Kommune
Tilladelse til krydsning af Åkær- Lyngstedafløbet ved Vibeholmsvej
ved nedgravning af spildevandsledning
15-05-20Lars Ole Christensen,
Nyborg kommune
Tilladelse til udledning af vaskevand fra sedimentationsanlæg på
Nyborg Søplads, Lindholmvej 15, 5800 Nyborg
30-03-20Lars Ole Christensen,
Nyborg kommune
Midlertidig tilladelse til forøgelse af processpildevandsmængden på
Nyborg Destilleri ApS, Holmens Boulevard 11-13. 5800 Nyborg
28-01-20 Philip RasmussenAffaldssortering plast, papir og pap

2019

28-10-19Jan SørensenSvar til Anne Pedersen angående plantning af træer
på NFS grund
28-10-19 Anne PedersenSvar til Jan Sørensen angående plantning af træer
på NFS grund
28-10-19Jan SørensenSvar til Anne Pedersen angående plantning af træer
24-10-19Anne PedersenOpsætning af træer på NFS adresse Lundevænget 11
25-09-19Søren Littrup KristensenSvar til Ekstra Bladet om indsamling af plastikaffald
23-09-19Ekstra Bladet,
Julie Kragh
Spørgsmål fra Ekstra Bladet ang. indsamling af
plastikaffald i jeres kommune
19-08-19Jan SørensenSvar til Karen Wethje
18-08-19Karen WethjeOplysning om test af drikkevand
27-06-19Per JurgensenGodkendelse af projektforslag for udvidelse af
spids- og reservelast Langelandsvej 20B

2018

14-09-18Nyborg KommuneScreeningsafgørelse vedr. ansøgning om
nedlæggelse af Ullerslev renseanlæg
29-06-18 Datajournalisten.dkKlager over afslag på aktindsigt
18-06-18Nyborg Forsyning og ServiceSvar til Camelot angående Licitation
dagrenovation
18-06-18Nyborg Forsyning og ServiceSvar på aktindsigt 8. juni 2018 fra
datajournalisten.dk
18-06-18Datajournalisten.dkKlager over afvisning på aktindsigt
14-06-18Nyborg Forsyning og ServiceSvar på aktindsigt 8. juni 2018
datajournalisten.dk

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!