Varmens dag: God afkøling

Fjernvarme fungerer ved, at varmt vand cirkulerer i et lukket rørsystem; fra fjernvarmeværket pumpes opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Her bliver det anvendt til at varme boligen og brugsvandet op. Det afkølede fjernvarmevand sendes herefter retur til fjernvarmeværket, hvor det igen varmes op og sendes ud.

image

Jo bedre dit fjernvarmevand er afkølet inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation.
Hvis fjernvarmevandet ikke er afkølet tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen alt for hurtigt. Det medfører, at varmeværket enten skal sende en større mængde fjernvarmevand i cirkulation eller skal hæve vandets temperatur. I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og din økonomi.​

Hvad er afkøling

Ved afkøling forstås forskellen mellem temperaturen på fjernvarmevandet, der kommer ind i huset (fremløb) og temperaturen på fjernvarmevandet, der løber ud af huset (retur). I fyringssæsonen er det normalt muligt at afkøle fjernvarmevandet mere end 40°C, fordi der er åbnet for radiatorerne/gulvvarmen.

I sommerperioden, hvor der normalt kun bruges fjernvarme til brugsvandsproduktion, kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at afkøle fjernvarmevandet.

Krav til din afkøling

Da fjernvarme er et fælles system, påvirker dårlig afkøling også andre kunder. Ifølge vores leveringsbestemmelser skal fjernvarmevandet afkøles,  gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 °C, og returtemperaturen ikke overstiger 40 °C.

Hvordan opnår man så en god afkøling

En god afkøling afhænger af husets anlæg og kan nogle steder være en udfordring på grund af den måde husets radiatorkreds blev lavet, da huset blev opført. Siden huset blev bygget, er der måske kommet flere ejere til, og de nye ejere har måske renoveret huset. Ved renovering glemmer mange ofte at få kigget på deres rørsystem, ventiler, radiatorer og gulvvarmekredse.

De typiske fejl ved dårlig afkøling kan f.eks. være:

  • Radiatorer eller andre varmeafgivere, som ikke er indreguleret, og som derfor ikke afkøler vandet godt nok.
  • Defekte komponenter i varmeanlægget.
  • Ventilen til varmesystemet kan være indstillet for højt (indirekte anlæg).
  • Pumpen til varmeanlæg er slukket uden der er lukket for primærkredsen (indirekte).
  • Luft i gulvvarmesystem.
  • Gulvvarme med returventil er justeret til en værdi højere end 2,5.
  • Et-strengsanlæg har en alt for høj kredstemperatur, eller er glemt at blive lukket om sommeren.
  • Brugsvandsventilen kan være indstillet for højt (normal temperatur er 53°-54°C).
  • Defekt gennemstrømningsvandvarmer (veksler).

Nyborg Forsyning og Service er selvfølgelig behjælpelig med at kigge på husets rørsystem, radiatorer, ventiler og gulvvarme kredse. Herunder om der evt. kan optimeres, så man opnår en bedre afkøling og herved spare penge på sin fjernvarmeregning. Nedenfor ses et par eksempler på førnævnte typiske fejl.

Er du interesseret i at læse mere om afkøling, og hvordan denne beregnes kan du læse mere her.

Høj temperatur på brugsvand

Ældre anlæg

Nyt anlæg med veksler

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!