Landbrugsfolie og bigbags fra erhverv

Genbrugspladserne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk modtager ikke landbrugsfolie og bigbags fra erhverv

Erhvervsaffald

Ved landbrugsfolie forstås i denne forbindelse plastfolie, der anvendes på landbrug og gartnerier. Denne type folie betragtes som kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald.Det skal derfor afleveres til et godkendt modtageanlæg.

Vi henviser til modtagepladsen hos:

Klintholm I/S
Klintholmvej 50
5874 Hesselager

Her samles landbrugsfolien i større mængder, inden den sendes til sortering og genanvendelse. På modtagepladsen hos Klintholm I/S kan der også afleveres bigbags. Dagspris oplyses ved kontakt til Klintholm I/S på tlf. 62 25 30 86

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!