Strømpeforing ved Strandparken

I løbet af årets første måneder vil Aarsleff strømpefore fælleskloakken der løber langs motorvejen mellem Skaboeshusevej og Nordmarksvej.

I løbet af årets første måneder vil Aarsleff strømpefore fælleskloakken der løber langs motorvejen mellem Skaboeshusevej og Nordmarksvej.

Arbejdsområdet kan ses på vedhæftede kort.

Det sker pga. store mængder indtrængende rødder i kloakken, der har givet driftsproblemer.

Der er valgt en renoveringsmetode, strømpeforing, som indebærer at kloakken ikke skal graves op, men at arbejdet kan foregå fra brøndene.

Arbejdet indebærer derfor overpumpning af alt vandet fra pumpestationen ned til slutpunktet ved Nordmarksvej ca. 1,3 km væk, mindre rydningsarbejder for at maskinerne kan komme til brøndene og selve strømpeforingerne. Rydningerne vil være så skånsomme som muligt.

Nabogener fra arbejdet bør primært være støj fra maskinerne samt eventuelt trafik i området.

Arbejdet startes så småt op i uge 2 og forventes afsluttet i uge 10. Spørgsmål og kommentarer kan rettes til NFS’ Søren Valentin Christensen på tlf. 6331 5038 eller mail: svc@nfs.as

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!