Strømpeforing omkring Dyrehavekvarteret

I de kommende uger renoverer NFS Spildevand fælleskloak i Dyrehavekvarteret.

I de kommende uger renoverer NFS Spildevand fælleskloak i Dyrehavekvarteret. Ledningerne er ved at være i dårlig stand, og skal derfor renoveres. Renovering er ved strømpeforing.

Vi arbejder på følgende veje

 • Alleen
 • Bøgevej, Birkevej og Elmevej
 • Bøjdenvej og Mosevej
 • Dyrehavevej og Vinkelvej
 • Fjordparken
 • Lavendelvænget
 • Pilevej
 • Sofienbergvej
 • Åsevej

Tidsplan for arbejdet:

 • Forberedende fra uge 49 og 50 + uge 1 – 4
 • Foring hovedledning  uge 50 og 1
 • Overgangsprofil + stikrenovering uge 2 – 4
 • TV-efter uge 4 + 5
 • Renovering af brønde uge 5  .

Ved spørgsmål kan NFS kontaktes på 6331 5000

stroemeforing dyrehavekvarteret
Skitse af hvor arbejdet udføres.

Hvad er strømpeforing

Strømpeforing er en metode, hvor defekte eller utætte kloakker renoveres. Man skaber et nyt rør indeni det eksisterende rør ved hjælp af en særlig imprægneret filt- eller glasfiberslange der hærdes med varmt vand eller damp.

Fordelen ved strømpeforing er, at det er muligt at renovere ledningsnettet uden opgravning.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!