Strømpeforing langs motorvejen

I de kommende uger strømpeforer NFS Spildevand to større fælleskloakker.

I de kommende uger strømpeforer NFS Spildevand to større fælleskloakker. Fra krydset Nordmarksvej / Stentevej mod syd gennem Skovvej til Christianslundsvej og videre ned til cykelstien mod banegården ( på vestlig side af motorvejen) – OG fra krydset Nordmarksvej / Strandparken mod syd gennem skoven, på østlig side af motorvejen, under motorvejen og ned til den anden ledning. Vi stopper ved kanten af cykelstien nord for det grønne område bag banegården, hvor der er et kogræsse-laug (i stiens ”knæk”). 

Det er et større arbejde, og ledningerne fører rigtig meget spildevand – alt spildevandet fra bl.a. Ullerslev by løber gennem den østlige del, mens alt spildevandet fra Møllervangskvarteret løber gennem den vestlige. Arbejdet er nødvendigt, fordi trærødder trænger ind i rørene, og forårsager forstoppelser. Det har resulteret i at spildevand løb ud på jorden. 

Det er nødvendigt at overpumpe spildevandet fra den østlige stræk til det vestlige når der arbejdes på kloakkerne øst for motorvejen, og vice versa. Derfor ligger der slanger på fortovet mellem Strandparken og Stentevej, og der er sat motorpumper og støjskærme op. Pumperne flyttes, alt efter hvor der skal pumpes fra den pågældende dag.

Der er laves også overpumpning ved Wilsonsgade, hvor der er lagt slanger ud langs cykelstien mod strandhotellerne.

Pumperne og støjskærmene ved Stentevej / Odinsvej er meget dominerende i landskabet. Brønden vi skal pumpe til og fra ligger midt i t-krydset, så det er nødvendigt at inddrage den ene vejbane. Det giver trafikale gener. Når der strømpefores vil der være store biler holdende i området, hvilket også vil være generende.

Afspærringer og skiltning er planlagt og udført af et firma, der er specialister i dét, og skilteplanen er godkendt af vejmyndigheden. Vi ved at det vil give gener alligevel, og det kan vi kun beklage. Derudover vil vi opfordre folk til at følge skiltningen.

Spørgsmål og kommentarer til arbejdet kan rettes til Søren Valentin Christensen på tlf. 6331 5038 eller mail: svc@nfs.as

Tidsplan for arbejdet:

  • Uge 44: Forarbejde klargøring og spul af alle ledninger og samtidig test af overpumpningen, og opgravning af enkelte dykkede brønde.
  • Uge 45 ( der arbejdes alle 7 dage ) .  Strømpeforing Nordmarksvej/Skovvej og ned til stien ved Wilsonsgade.
  • Uge 46: Strømpeforing Strandparken og ned gemmen skoven til græsmarken nede ved Wilsonsgade stien.
  • Uge 47: Brøndarbejder, oprydning og reetablering osv.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!