Skal du have besøg af vores montør?

Vores personale varetager vigtige kritiske funktioner som vand, varme, spildevand og renovation. Derfor er vi nødt til at tage vores forholdsregler, for at minimere risikoen for smitte med Corona-virus – både af hensyn til dig som kunde, og for at beskytte vores personale mod smitte.

Før vi kommer på besøg

  • Vores montører kommer ikke ind i husstanden, hvis der er tegn på sygdom, smittefare eller hvis der er beboere i huset, der er i karantæne med Corona-virus.
  • Kontakt os med det samme på tlf. 63 31 50 00, hvis nogen i husstanden er blevet smittet med Corona-virus, eller hvis du ikke er tryg ved at få besøg af vores montør, og du derfor ønsker at aflyse besøget.
  • Luft grundigt ud inden montøren kommer. Åbn døre og vinduer i husstanden og luft rummet ud, hvor installationen er placeret.

Under besøget

  • Vores montør holder afstand og medbringer selv håndsprit og engangshandsker.
  • Hold venligst afstand og lad montøren være alene i rummet med installationen under hele besøget, så vidt det er muligt.
  • Lad døre og/eller vinduer stå åbne for udluftning under hele besøget.

Efter besøget

  • Vores montører rydder op efter sig selv.
  • Udluft rummet hvor montøren har opholdt sig.
  • Rengør kontaktflader som stikkontakter og dørhåndtag, som montøren kan have været i kontakt med under besøget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 63 31 50 00.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!