Rundvisning på Nyborg renseanlæg

17-06-21 Nyborg Forsyning inviterer til rundvisning på kommunens største renseanlæg, Nyborg Central Renseanlæg. Her vil vi fortælle om hvordan spildevand håndteres, fra det forlader dit hus, til det modtages ved renseanlægget og gennemgår forskellige renseprocesser, til det igen forlader renseanlægget og ledes til Storebælt.

Blå flag arrangement

Onsdag den 23. juni kl. 11:00 til 12:00

Adresse: Nyborg renseanlæg, Lindholmvej 14, 5800 Nyborg

Tilmelding senest tirsdag den 22. juni kl. 12:00 via nedenstående formular.

Tilmelding efter først til mølle – vi har deltagerbegrænsning på 30 personer.

Nyborg Forsyning inviterer til rundvisning på kommunens største renseanlæg, Nyborg Central Renseanlæg.
Her vil vi fortælle om hvordan spildevand håndteres, fra det forlader dit hus, til det modtages ved renseanlægget og gennemgår forskellige renseprocesser, til det igen forlader renseanlægget og ledes til Storebælt.

Såfremt der ikke er plads nok, vil du få besked pr. email.

Tilmelding til Åbent Hus 23. juni

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!