NFS afventer endeligt styresignal fra Skattestyrelsen vedr. momsfritagelse for private på renovationsområdet

Skattestyrelsen har offentliggjort det længe ventede udkast til styresignal omhandlende moms på renovationsydelser.

Skattestyrelsen har offentliggjort det længe ventede udkast til styresignal omhandlende moms på renovationsydelser.

Udkastet har været i høring indtil d. 9. december 2021. Udkast til styresignalet indeholder en beskrivelse af hidtidig praksis, af fremtidig praksis og mulighed for genoptagelse af tidligere momsangivelser. Vi er af vores revisionsfirma rådgivet om, at der mangler afklaring i forhold til kommunalt ejede affaldsselskaber – både for så vel angår mulighed for anmodning om genoptagelse samt for fremtidige praksis.

Vi har på den baggrund valgt at afvente det endelig styresignal fra Skattestyrelsen. Idet taksterne på renovationsområdet for 2022 er vedtaget af Nyborg Byråd, vil ændringerne tidligst kunne træde i kraft med virkning 1. januar 2023.

Du kan se mere om sagen her: Skat.dk: Udkast til Styresignal – Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 – kommunale renovationsydelser – Genoptagelse

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!