Kloakspuling og tv-inspektion

Normalt giver højtryksspuling af kloakledningerne ingen gener. I enkelte tilfælde kan der dog forekomme lugtgener, og evt. vand der kommer op gennem toilet, gulvafløb, håndvask eller badekar beliggende i kælder-, stueetage og på 1. sal. Kom generne i forkøbet ved hjælp af disse tips:

Ved spuling af kloakker kan der opstå gener i de berørte områder.
Generne kan minimeres med følgende forholdsregler:

Læg en gulvklud over toiletkummen. Slå sædet og låget ned og stil noget tungt på låget, f.eks. en spand med vand.

Afdæk alle afløb (gulvafløb, håndvask, badekar, køkkenvask) med en fugtig klud og stil noget tungt oven på afløbene.
Let evt. en smule på skelbrøndens dæksel, så evt. overtryk i kloakken kan komme ud.


Efter udført højtryksspuling, bør du afslutningsvis efterfylde alle afløb i huset med vand, idet vandlåsene i afløbene kan blive suget tomme.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte NFS Spildevand A/S eller entreprenørens medarbejdere på stedet, hvis du har spørgsmål.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!