Infoaften: En brandvarm aften i Aunslevhallen

Det går den rigtige vej for udbredelsen af fjernvarme på Østfyn. Det kunne man onsdag mærke til borgermødet, i Aunslevhallen, om fjernvarmetilslutning i Hjulby - Aunslev - Skalkendrup.

Østfyn: Det går den rigtige vej for fjernvarmen på Østfyn, viser det seneste borgermøde om det nye fjernvarmeprojekt Hjulby – Aunslev – Skalkendrup.

Derfor er det måske ikke så overraskende, at borgermødet var godt besøgt. Mere end 250 nysgerrige borgere mødte onsdag op for at høre mere om projektet – der var her mulighed for at diskutere projektet og få svar på sine spørgsmål.

Et fælles projekt

For at projektet kan blive en realitet, kræver det en tilslutningsgrad på 60% i området.

– Jeg er meget glad for den flotte opbakning vi fik på borgermødet, nu er det op til de resterende husejere at afgøre hvornår vi skal i gang med arbejdet, fortæller varmechef Jimmy Jørgensen.

Han forklarer endvidere, hvordan man kan dele projektet ind i fire etaper.

  1. Ansøgning om banekrydsning og spidslastcentral igangsættes, når projektet opnår 60%-tilslutning.
  2. Gravearbejde igangsættes på Tunnelvej.
  3. Der sættes vand på de første etaper og gravearbejde fortsætter mod Skalkendrup. Sideløbende opbygges spidslastcentral.
  4. Afsluttende arbejde og reetablering. Bemærk, at der kan gå flere år før der udføres afsluttende asfaltslidlag.

Ønsker du at se, hvor mange der har underskrevet tilslutningsaftalen om fjernvarme kan du finde tilslutningsprocenten her.

Nysgerrige borgere

I løbet af aftenen diskuteredes mange spørgsmål, både store og små. En af aftens deltagere var fx nysgerrig på, hvor stor en besparelse han kan forvente at få på sin varmeregning – og om det overhovedet kan svare sig, at skifte til fjernvarmen.

– Man kan spare mange penge ved at skifte til fjernvarme. I nogle tilfælde kan man spare helt op til 50% afhængigt af, hvilken opvarmningsform man har nu. Endnu mere vigtigt er måske den besparelse man kan opnå på sit klimaaftryk. Fjernvarmen i Nyborg Kommune kommer hovedsageligt fra den lokale industri, hvor overskudsvarme omsættes til fjernvarme. Man udnytter således energi, der allerede er blevet produceret, hvorfor fjernvarmen må siges at være et grønnere alternativ til fx olie- og gasfyr.

Derudover får man også et godt introduktionstilbud, hvis man hopper med i projektet før NFS graver forbi ens hus. Man kan få en tilkobling til fjernvarmenettet for kun 6.500 kr. Prisen på en tilkobling koster normalt omkring 35.000 kr. Du kan læse mere om tilbuddet på vores projektside.

Billedgalleri

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!