Indberetning af selvaflæsningskort

Snart sender vi selvaflæsningskort ud til de kunder, der ikke har en fjernaflæst vand- eller varmemåler. Aflæs din vand-/varmemåler d. 31. december 2023 og indberet tallene senest d. 4. januar 2024, hvis du har modtaget et selvaflæsningskort.

Hvis du har modtaget et selvaflæsningskort fra Nyborg Forsyning (Tjek også digital post)

Hvis du har modtaget et selvaflæsningskort fra Nyborg Forsyning, så skal du indberette dine aflæsning på www.nfs.as eller på tlf. 3341 2064 senest d. 4. januar 2024.

Jeg har ikke modtaget et selvaflæsningskort

Hvis du ikke har en fjernaflæst måler og ikke har modtaget et selvaflæsningskort fra Nyborg Forsyning, så skal du kontakte os på

Tlf. 6331 5000
Mail: nfs@nfs.as.

Hvis du har en fjernaflæst måler

Hvis du har en fjernaflæst måler, så får vi automatisk din aflæsning, og du skal ikke foretage dig noget.

Har I modtaget min aflæsning?

Hvis du er i tvivl om vi har modtaget din aflæsning, så kan du tjekke dine aflæsningstal på minForsyning,

Er du stadig i tvivl, så kan du kontakte os på

Tlf. 6331 5000
Mail: nfs@nfs.as.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!