Forbrugervalg

26-08-21 PRESSEMEDDELELSE Så er det tid til at vælge forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer ind i Nyborg Forsynings vand- og spildevandsselskab. I perioden d. 22. november – 5. december afholder NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S forbrugervalg, hvor der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til selskaberne.

Bestyrelsesformand for Nyborg Forsyning, Søren Svendsen, udtaler:
”Det er tredje gang vi holder valg til bestyrelserne i vand- og spildevandsselskaberne, og jeg ser frem til en forhåbentlig stor interesse og valgdeltagelse. Det er vigtigt med forbrugerperspektivet i bestyrelsens arbejde”

Vil du opstille som kandidat?
Alle myndige personer kan stille op til forbrugervalget. Det er dog et krav, at kandidaterne anbefales af 10 stillere, som alle skal være bosiddende i Nyborg Kommune.

Som kandidat skal man erklære sig villig til at modtage valg, både som bestyrelsesmedlem og suppleant.

Der åbnes for opstilling af kandidater i perioden d. 30. august – 12. september. De opstillede kandidater offentliggøres d. 21. september 2021 på Nyborg Forsynings hjemmeside, hvor kandidaternes profil præsenteres.

Stil op som kandidat her

Afholdelse af valg
Valget foregår elektronisk via Nyborg Forsynings hjemmeside www.nfs.as og afholdes i perioden 22. november – 5. december.

Alle myndige personer i husstanden har mulighed for at stemme. Dette foregår enten ved at registrere kundenummer og husnummer, eller ved hjælp af selv-registrering. Alle personer kan kun stemme en gang.

Personer uden adgang til pc, har også mulighed for at brevstemme i valgperioden ved at hente en blanket hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg.

Der henvises til valgregulativ, vejledning og øvrigt materiale, som ligger på www.nfs.as.


Kandidater er et værdifuldt aktiv

”Vi har været glade for de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og deres bidrag til udviklingen i NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S. Jeg ser derfor frem til, at byde de valgte forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer velkommen og til en fortsat udvikling af de to selskaber” udtaler bestyrelsesformand, Søren Svendsen.

Forbrugervalget i datoer
30. augustÅbning for opstilling af kandidater. Hver kandidat skal have 10 stillere.
12. septemberSidste frist for opstilling af kandidater.
15. septemberInformationsmøde for de opstillede kandidater.
21. septemberOpstillede kandidater annonceres.
22. novemberValget åbner.
5. decemberValget lukker.
13. decemberOffentliggørelse af valgresultat.
Forår 2022De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i NFS Vand A/S’ og NFS Spildevand A/S’ bestyrelser, umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i selskaberne.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!