Fjernvarme til Refsvindinge og Ørbæk

Nyborg Forsyning & Service arbejder på at udbrede fjernvarmen til så mange som muligt. Derfor er vi ved at få udarbejdet et projektforslag om fjernvarme til Refsvindinge og Ørbæk.

Projektet vil være klar til forelæggelse for NFS’ bestyrelse i april 2022.

Der er flere instanser som skal godkende projektet, og derfor kan det tage nogen tid. Ligeledes skal der opnås en minimumstilslutning før projektet kan realiseres. Fra tidligere projekter ved vi, at disse administrative opgaver let kan tage et par år.

Der arbejdes på at lave samme gode tilbud, som ved tilslutning i Hjulby- Aunslev – Skalkendrup.

Hvis alt går som vi håber på, kan arbejdet formentligt gå i gang i år 2024. Området og potentialet fremgår af nedenstående billede.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!