Nyheder

17.12.2020

2021 priser i Nyborg Forsyning


Forsyningens priser forbliver stort set uændrede for 2021, bortset fra renovationen. Her kommer kunderne til at betale 623 kr. mere om året for en standard renovationsordning. Dette skyldes investeringer i blandt andet nye beholdere og håndtering af den kommende nye sorteringsordning, hvor vi fremadrettet skal sortere mange flere affaldstyper i husstanden end tidligere.

Læs
mere om det nye affaldsregulativ her: https://www.nyborg.dk/~/media/NyborgKommune/Files/Borger/ByMiljo/AktuelleHoringer/Regulativ-for-husholdningsaffald-2020.pdf?la=da

Du kan finde alle priserne her på vores hjemmeside: https://www.nfs.as/omnfs/priser

Ændring af åbne-/lukkegebyr pr. 1. januar 2021

Den nuværende takst er kr. 300,00 som dækker både åbne- og lukkegebyr. Den hidtidige praksis med et gebyr, der omfatter både at åbne og lukke, dækker langt fra de omkostninger som NFS har til at foretage åbne og lukke situationen. Derfor ændres praksis og gebyret opdeles fra den 1. januar 2021 til to gebyrer. Det vil sige et lukke- og et åbnegebyr.

Nye takster pr. 1. januar 2021:
Lukkegebyr:      kr. 525,00 (ikke momsbelagt)
Åbnegebyr:       kr. 525,00 (ekskl. moms)

Takstoversigt 2021

Standardhus 2021 Ny2


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as