Nyheder

23.11.2020

Pressemeddelelse: Nyborg Forsyning drømmer om at udvide fjernvarmen til flere husstande

 

Energistyrelsens økonomiske tilskud til fjernvarmen åbner nu for muligheden for flere fjernvarmeprojekter i blandt andet Hjulby, Aunslev, Refsvindinge og Ørbæk

Et bredt flertal i regeringen har et ønske om at udfase brugen af fossile brændstoffer til opvarmning, og Energistyrelsen har afsat en pulje til at udfase olie og gasfyr. Det er disse tilskudsmuligheder, der måske gør det muligt at realisere drømmene for Nyborg Forsyning.

Fjernvarmeforsyningen i Nyborg har i første omgang fokus på de områder, der i forvejen ligger op til det eksisterende fjernvarmenet, men også muligheden for at forsyne Hjulby, Aunslev, Refsvindinge og Ørbæk med fjernvarme, vil blive undersøgt i løbet af år 2021.

”Vi vil i første omgang lave nogle samfundsmæssige og økonomiske analyser, som vi skal vurdere projekterne på” udtaler Søren Svendsen, formand for bestyrelsen i Nyborg Forsyning. ”Fjernvarmen er underlagt et hvile-i-sig-selv-princip, så vi har jo et ansvar over for vores eksisterende kunder, inden vi udvider til nye områder. Når projekterne viser sig at være rentable for både eksisterende og nye kunder, så kan vi næsten ikke vente med at komme i gang. Hvis vi kan udvide vores fjernvarmenet til gavn for flere, vil det passe fint ind i med både regeringens og vores ønske om mere klimavenlig energi og grøn omstilling” siger formanden med et smil.

Nyborg Forsyning ligner ikke helt de andre danske fjernvarmeværker, da vi forsyner kunderne med 96% overskudsvarme fra byens virksomheder. Derfor har fjernvarmen fra Nyborg altid ligget stabilt på markedet med konkurrencedygtige priser og stabil drift, og der er stadig varme nok til at forsyne nye områder. Nyborg Forsyning regner med at kunne melde noget ud direkte til de berørte husstande i løbet af 2021.

Fjernvarme stopskilt

 


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as