Nyheder

25.06.2020

Ændring af åbne-/lukkegebyr pr. 1. januar 2021

Den hidtidige praksis med et gebyr, der omfatter både at åbne og lukke, dækker langt fra de omkostninger som NFS har til at foretage åbne og lukke situationen.

Den nuværende takst er kr. 300,00 som dækker både åbne- og lukkegebyr.

Derfor ændres praksis: Gebyret opdeles fra den 1. januar 2021 til to gebyrer. Det vil sige et lukke- og et åbnegebyr.

Nye takster pr. 1. januar 2021:
Lukkegebyr:      kr. 525,00 (ikke momsbelagt)
Åbnegebyr:       kr. 525,00 (ekskl. moms)


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as