Nyheder

17.12.2019

Nyborg Forsynings takster følger prisudviklingen


PRESSEMEDDELELSE


Kunder i Nyborg Forsyning kan se frem til en lille prisstigning for år 2020. Hvis husstanden får alle forsyningsarter som vand, varme, spildevand og renovation, vil taksterne stige samlet 1,2% for et standardhus

Nyborg Forsynings bestyrelsesformand, Søren Svendsen udtaler:

”Vi kan alle være meget tilfredse med en samlet prisstigning på 1,2% for vores forsyningsområder i det nye år. Baggrunden for den lille prisstigning er, at vi sætter gang i fornyelse af vores vandforsyning samt udrulning af en ny sorteringsordning for renovation, med fokus på øget genanvendelse. På spildevandsområdet er vi i fuld gang med at realisere spildevandsplanen, hvor vi blandt andet nedlægger Ullerslev renseanlæg. I fjernvarmen er vi ved at udvide området for Industri Vest i Nyborg, og vi skal nu i gang med at undersøge mulighederne for nye områder, hvor vi kan tilbyde fjernvarme. Alt i alt ser jeg frem til et nyt spændende år med udvikling af vores forsyning.”

Priser standardhus 2020
Takstoversigt 2020


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as